Čo je to nádrž lásky a ako ju udržať plnú?

Obsah

?

Nádrž lásky je metafora používaná na opis emocionálneho spojenia medzi dvoma ľuďmi vo vzťahu. Je to spôsob merania množstva lásky a náklonnosti, ktorá existuje medzi dvoma ľuďmi. Myšlienka je taká, že keď je nádrž lásky plná, vzťah je silný a zdravý. Keď je prázdny, vzťah je napätý a môže trpieť.

láska tank Gary chapman

Koncept tanku lásky prvýkrát predstavil Dr. Gary Chapman vo svojej knihe,Päť jazykov lásky. V knihe doktor Chapman vysvetľuje, že každý človek má „nádrž lásky“, ktorú je potrebné naplniť, aby bol vzťah úspešný. Navrhuje, aby si páry našli čas na naplnenie svojich nádrží lásky vyjadrením lásky a náklonnosti spôsobom, ktorému ten druhý najlepšie rozumie.

Myšlienka nádrže lásky spočíva v tom, že sa neustále napĺňa a vyprázdňuje. Zakaždým, keď si pár vyjadrí lásku a náklonnosť, nádrž lásky sa naplní. Zakaždým, keď dôjde k nezhode alebo nedostatku komunikácie, nádrž lásky sa vyprázdni. Je dôležité, aby si to páry uvedomovali a ubezpečili sa, že si nájdu čas na naplnenie svojich nádrží lásky.

Jedným zo spôsobov, ako naplniť nádrž lásky, je prejaviť uznanie druhej osobe. Dá sa to dosiahnuť slovami, gestami alebo darmi. Je dôležité uistiť sa, že ten druhý vie, že si ho váži a váži. Dá sa to dosiahnuť komplimentmi, vyjadrením vďaky alebo jednoducho tým, že si nájdete čas na počúvanie druhej osoby.

Ďalším spôsobom, ako naplniť nádrž lásky, je stráviť kvalitný čas spolu. To sa dá dosiahnuť aktivitami, ako sú rande, prechádzky alebo jednoducho trávenie času rozprávaním. Je dôležité dbať na to, aby spoločne strávený čas mal zmysel a aby si ho obaja užívali.

Je tiež dôležité uistiť sa, že obaja ľudia vyjadrujú svoje pocity a potreby. Dá sa to dosiahnuť prostredníctvom komunikácie a uistením sa, že obaja ľudia sú vypočutí a pochopení. Je dôležité uistiť sa, že obom ľuďom vyhovuje vyjadrovať svoje pocity a že sa neboja požiadať o to, čo potrebujú.

Nakoniec je dôležité uistiť sa, že obaja ľudia sa o seba starajú. Dá sa to dosiahnuť pomocou aktivít starostlivosti o seba, ako je cvičenie, meditácia alebo si jednoducho nájsť čas na relaxáciu. Je dôležité zabezpečiť, aby si obaja ľudia našli čas na starostlivosť o seba, aby mohli byť na lepšom mieste, kde sa o seba môžu postarať.

„Láska je sloveso. Láska – cit – je ovocím lásky, sloveso. Tak ju miluj. Milujte dievča. Obetovať sa. Počúvaj ju. Vcítiť sa. Oceniť. Potvrď ju.' - Stephen Covey

Naplnenie nádrže lásky je dôležitou súčasťou každého vzťahu. Je dôležité zabezpečiť, aby si obaja ľudia našli čas na naplnenie nádrží lásky, aby bol vzťah silný a zdravý. Tým, že si nájdu čas na prejavenie uznania, strávenie kvalitného času spolu, vyjadrenie pocitov a potrieb a starostlivosť o seba, môžu páry zabezpečiť, aby boli ich nádrže lásky plné.

FAQ

  • Čo je to tank lásky?
  • Nádrž lásky je metafora používaná na opis emocionálneho spojenia medzi dvoma ľuďmi vo vzťahu. Je to spôsob merania množstva lásky a náklonnosti, ktorá existuje medzi dvoma ľuďmi.

  • Ako naplníte nádrž lásky?
  • Nádrž na lásku môžete naplniť tým, že prejavíte uznanie druhej osobe, strávite spolu kvalitný čas, vyjadríte pocity a potreby a postaráte sa o seba.

  • Prečo je dôležité naplniť nádrž lásky?
  • Je dôležité naplniť nádrž lásky, pretože je to spôsob merania množstva lásky a náklonnosti, ktorá existuje medzi dvoma ľuďmi. Keď je nádrž lásky plná, vzťah je pevný a zdravý. Keď je prázdny, vzťah je napätý a môže trpieť.