Podmienky

1. Vitajte na SITE (site.com)! Vstupom na túto webovú stránku alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami stanovenými v týchto podmienkach (УTermsФ). Tieto Podmienky môžeme kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia, preto si ich pravidelne kontrolujte. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, nevstupujte na STRÁNKU ani ju nepoužívajte.

2. Vstupom na túto webovú stránku alebo jej používaním potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov a že máte zákonné oprávnenie na vytvorenie záväznej právnej povinnosti. Súhlasíte tiež s poskytnutím presných a aktuálnych informácií o sebe, ako to vyžaduje registračný proces na našej webovej stránke.

3. Všetok obsah poskytovaný na STRÁNKE je poskytovaný tak, ako je, bez záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel; ani nepreberá zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií zverejnených na tejto stránke. Všetky poskytnuté informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia.

4. Používateľ súhlasí s tým, že nebude používať STRÁNKU na nezákonné aktivity vrátane, ale nie výlučne, spamu, nabúrania sa do iných počítačových systémov, prenosu materiálu, ktorý porušuje zákony o autorských právach alebo iných platných zákonov vo vašej jurisdikcii, ako aj uverejňovanie obscénneho alebo urážlivého materiálu/obsahu, ktorý je prísne zakázané na našej webovej stránke; porušenie môže viesť k okamžitému ukončeniu poskytovania služieb bez vrátenia peňazí, ak je to možné...

5. Ani my, ani naše pridružené spoločnosti nezodpovedáme za žiadne škody vzniknuté v dôsledku používania našej služby; to zahŕňa priame škody vyplývajúce z použitia nesprávnych informácií získaných používaním služieb SITE; používateľ preberá plnú zodpovednosť za overenie všetkých údajov predtým, ako sa na ne spoľahne pri rozhodovaní s možnými finančnými dôsledkami...

6. Prístup k materiálom prostredníctvom našej webovej stránky môže zahŕňať softvér a obsah tretích strán podliehajúci obmedzeniam podľa autorského zákona; výslovne odmietame všetky s tým súvisiace záruky bez ohľadu na to, či sú vyjadrené ústne/elektronicky. Okrem toho nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s tým a budeme zbavení zodpovednosti, ktorá s tým súvisí, ak by proti nám iná strana podala sťažnosť na porušenie práva na základe zobrazovania/šírenia takýchto materiálov prostredníctvom našej webovej stránky.. Vyhradzujeme si právo odstrániť takéto materiály z verejného pohľadu, ak sa dozvieme, že materiál chránený autorskými právami bol uverejnený bez povolenia od jeho právoplatného vlastníka (vlastníkov).

7. Prijatím týchto Podmienok nám dávate povolenie na to, aby sme do vášho zariadenia ukladali súbory cookie (malé textové súbory uložené lokálne), čo nám umožňuje zhromažďovať štatistické údaje, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, aby sme pomohli zlepšiť používateľskú skúsenosť pri návšteve STRÁNKY; používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť odstránením existujúcich súborov cookie uložených lokálne vo svojom zariadení prostredníctvom nastavení prehliadača.

8. Vyhradzujeme si všetky práva spojené s ich vlastníctvom a údržbou/prevádzkou, čo zahŕňa právo zablokovať IP adresy určitých používateľov, ak sa zistí, že aktivity, ktoré sú tu považované za porušujúce, sú bez predchádzajúceho upozornenia/upozornenia, že sa proti IP adrese uvedeného držiteľa účtu podnikne zablokovanie.

9. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, neváhajte nás kontaktovať na uvedenej kontaktnej stránke uvedenej vyššie.