odtlačok

EcoZero

vlastník:Dustin Lott
Kontakt:Telefón: +49 (731) 577-85-11, Fax: +49 (731) 577-85-12
ID:DE247657355
Karl-Liebknecht-Strasse 18 14481 Postupim
Email:info@ez-afghanistan.de

Vylúčenie zodpovednosti

Obsah tejto stránky bol zostavený s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme zaručiť, že obsah je úplný, správny a aktuálny. Podľa § 7 ods. 1 TMG (nemecký zákon o teleslužbách) sme ako poskytovatelia služieb zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecného zákona. Podľa §§ 8 až 10 TMG však my ako poskytovatelia služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uchovávané informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov tým zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď sa o konkrétnom porušení zákona dozvie. Ak sa dozvieme o príslušných porušeniach, okamžite takýto obsah odstránime.