Tu je dôvod, prečo by ste mali vyskúšať abstinenciu

Obsah

Abstinencia je prax zdržania sa sexuálnej aktivity. Je to voľba, ktorú mnohí ľudia robia z rôznych dôvodov. Abstinencia môže byť prospešná pre fyzické aj duševné zdravie a môže to byť skvelý spôsob, ako si precvičiť sebakontrolu a sebadisciplínu.

Abstinencia je skvelý spôsob, ako si precvičiť sebakontrolu a udržať si zdravý životný štýl. Abstinencia je prax zdržania sa sexuálnej aktivity vrátane pohlavného styku, orálneho sexu a iných foriem sexuálneho kontaktu. Abstinencia môže byť skvelým spôsobom, ako sa chrániť pred sexuálne prenosnými infekciami (STI) a neplánovaným tehotenstvom. Môže vám tiež pomôcť zamerať sa na iné aspekty vášho života, ako sú vaše vzťahy, kariéra a vzdelanie. Písanie-vyjadrenie a Sex sú skvelými zdrojmi, ako sa dozvedieť viac o abstinencii a o tom, ako vám môže prospieť.

muž objímal ženu, keď stál na zasneženom počasí

Abstinencia môže pomôcť znížiť riziko pohlavne prenosných infekcií (STI). Je to jediná forma antikoncepcie, ktorá je 100% účinná pri prevencii tehotenstva. Abstinencia môže tiež pomôcť znížiť riziko emocionálnych a psychologických problémov, ktoré môžu vyplynúť zo sexuálnej aktivity.

Abstinencia môže byť prospešná aj pre tých, ktorí sú v oddanom vzťahu. Môže pomôcť posilniť puto medzi partnermi a môže pomôcť vytvoriť hlbšiu úroveň dôvery. Abstinencia môže tiež pomôcť znížiť riziko nevery a môže pomôcť vytvoriť zmysluplnejší a plnohodnotnejší vzťah.

Abstinencia môže byť prospešná aj pre tých, ktorí nie sú v oddanom vzťahu. Môže pomôcť znížiť riziko neplánovaných tehotenstiev a môže pomôcť znížiť riziko pohlavne prenosných chorôb. Abstinencia môže tiež pomôcť znížiť riziko emocionálnych a psychologických problémov, ktoré môžu vyplynúť zo sexuálnej aktivity.

Abstinencia môže byť prospešná aj pre tých, ktorí sa snažia o zmenu životného štýlu. Môže pomôcť znížiť riziko nezdravého správania a môže pomôcť vytvoriť zdravší životný štýl. Abstinencia môže tiež pomôcť znížiť riziko závislosti a môže pomôcť vytvoriť pozitívnejší pohľad na život.

Abstinencia môže byť prospešná aj pre tých, ktorí sa snažia praktizovať sebakontrolu a sebadisciplínu. Môže pomôcť znížiť riziko nezdravého správania a môže pomôcť vytvoriť zdravší životný štýl. Abstinencia môže tiež pomôcť znížiť riziko závislosti a môže pomôcť vytvoriť pozitívnejší pohľad na život.

Abstinencia môže byť prospešná aj pre tých, ktorí sa snažia praktizovať starostlivosť o seba. Môže pomôcť znížiť riziko nezdravého správania a môže pomôcť vytvoriť zdravší životný štýl. Abstinencia môže tiež pomôcť znížiť riziko závislosti a môže pomôcť vytvoriť pozitívnejší pohľad na život.

„Abstinencia je voľba, ktorú mnohí ľudia robia z rôznych dôvodov. Môže to byť prospešné pre fyzické aj duševné zdravie a môže to byť skvelý spôsob, ako si precvičiť sebaovládanie a sebadisciplínu.“- Wikipedia

Abstinencia môže byť prospešná aj pre tých, ktorí sa snažia praktizovať sebalásku. Môže pomôcť znížiť riziko nezdravého správania a môže pomôcť vytvoriť zdravší životný štýl. Abstinencia môže tiež pomôcť znížiť riziko závislosti a môže pomôcť vytvoriť pozitívnejší pohľad na život.

Abstinencia môže byť ťažká voľba, ale môže byť prospešná pre fyzické aj duševné zdravie. Môže pomôcť znížiť riziko pohlavne prenosných chorôb, neplánovaných tehotenstiev a emocionálnych a psychologických problémov. Abstinencia môže tiež pomôcť posilniť vzťahy, vytvoriť zdravší životný štýl a precvičiť sebakontrolu a sebadisciplínu.

často kladené otázky

  • Čo je abstinencia?
  • Abstinencia je prax zdržania sa sexuálnej aktivity. Je to voľba, ktorú mnohí ľudia robia z rôznych dôvodov.

  • Aké sú výhody abstinencie?
  • Abstinencia môže pomôcť znížiť riziko pohlavne prenosných infekcií (STI), neplánovaných tehotenstiev a emocionálnych a psychologických problémov. Môže tiež pomôcť posilniť vzťahy, vytvoriť zdravší životný štýl a precvičiť sebakontrolu a sebadisciplínu.

  • Ako môžem praktizovať abstinenciu?
  • Abstinencia je osobná voľba a neexistuje univerzálny prístup. Je dôležité byť k sebe a k partnerovi úprimný o svojich pocitoch a zámeroch. Dôležitý je aj nácvik sebaovládania a sebadisciplíny.