Otvorený list tomu, komu som ublížil

Obsah

Všetci robíme chyby. Všetci ubližujeme ľuďom, či už úmyselne alebo neúmyselne. Je to súčasť života a je to niečo, s čím sa musíme všetci vyrovnať. Ale keď niekomu ublížime, je dôležité prevziať zodpovednosť za svoje činy a napraviť to. Preto píšem tento otvorený list tomu, komu som ublížil.

lauren sa ponáhľa

Chcem začať tým, že sa ospravedlňujem. Je mi ľúto za bolesť, ktorú som ti spôsobil, a je mi ľúto za bolesť, ktorú som spôsobil. Viem, že moje činy mali negatívny vplyv na váš život a hlboko to ľutujem. Prial by som si, aby som to všetko mohol vziať späť, ale nemôžem. Jediné, čo môžem urobiť, je ospravedlniť sa a pokúsiť sa veci napraviť.

Chápem, že moje ospravedlnenie nemusí stačiť. Chápem, že možno nie si pripravený mi odpustiť, a to je v poriadku. Chcem len, aby ste vedeli, že ma skutočne mrzí, čo som urobil, a som ochotný urobiť čokoľvek, aby som veci napravil. Som ochotný počúvať, rozprávať sa a urobiť čokoľvek, aby som to napravil.

Viem, že môže chvíľu trvať, kým mi odpustíš, a som ochotný počkať. Chápem, že môže chvíľu trvať, kým mi znova dôverujete, a som ochotný byť trpezlivý. Chcem, aby si vedel, že som tu pre teba a som ochotný urobiť čokoľvek, aby som veci napravil.

Chápem, že minulosť nemôžem vrátiť späť, ale v budúcnosti sa môžem pokúsiť veci zlepšiť. Môžem sa snažiť byť lepším človekom a môžem sa snažiť byť chápavejší a súcitnejší. Môžem sa pokúsiť viac si všímať svoje slová a činy a môžem sa snažiť byť ohľaduplnejší k vašim pocitom.

Viem, že nemôžem nahradiť bolesť, ktorú som spôsobil, ale môžem sa pokúsiť byť lepším človekom. Môžem sa snažiť byť chápavejší a súcitnejší. Môžem sa pokúsiť viac si všímať svoje slová a činy a môžem sa snažiť byť ohľaduplnejší k vašim pocitom. Môžem sa pokúsiť byť lepším priateľom a môžem sa pokúsiť byť lepším človekom.

Chápem, že môže chvíľu trvať, kým mi odpustíte, a som ochotný počkať. Chápem, že môže chvíľu trvať, kým mi znova dôverujete, a som ochotný byť trpezlivý. Chcem, aby si vedel, že som tu pre teba a som ochotný urobiť čokoľvek, aby som veci napravil.

Viem, že minulosť nemôžem vrátiť späť, ale v budúcnosti sa môžem pokúsiť veci zlepšiť. Môžem sa snažiť byť lepším človekom a môžem sa snažiť byť chápavejší a súcitnejší. Môžem sa pokúsiť viac si všímať svoje slová a činy a môžem sa snažiť byť ohľaduplnejší k vašim pocitom.

'Odpustenie nie je príležitostný čin, je to neustály postoj.' - Martin Luther King Jr.

Chápem, že odpustenie je proces a som ochotný nájsť si čas, aby som ho prekonal. Chápem, že môže chvíľu trvať, kým mi znova dôverujete, a som ochotný byť trpezlivý. Chcem, aby si vedel, že som tu pre teba a som ochotný urobiť čokoľvek, aby som veci napravil.

Viem, že minulosť nemôžem vrátiť späť, ale v budúcnosti sa môžem pokúsiť veci zlepšiť. Môžem sa snažiť byť lepším človekom a môžem sa snažiť byť chápavejší a súcitnejší. Môžem sa pokúsiť viac si všímať svoje slová a činy a môžem sa snažiť byť ohľaduplnejší k vašim pocitom.

FAQ

  • Čo mám robiť, ak som niekomu ublížil?
  • Je dôležité prevziať zodpovednosť za svoje činy a urobiť nápravu. Ospravedlňte sa a snažte sa veci napraviť. Buďte ochotní počúvať, rozprávať a robiť čokoľvek, aby ste to napravili.
  • Ako môžem nahradiť bolesť, ktorú som spôsobil?
  • Minulosť nemôžete vrátiť späť, ale môžete sa pokúsiť urobiť veci lepšie v budúcnosti. Buďte lepším človekom, buďte chápavejší a súcitnejší a viac si všímajte svoje slová a činy.
  • Ako dlho trvá niekomu odpustiť?
  • Odpustenie je proces a môže to chvíľu trvať. Buďte trpezliví a buďte ochotní to zvládnuť. Pochopte, že môže chvíľu trvať, kým vám ten druhý opäť začne dôverovať.