9 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako začnete randiť s niekým, kto je orientovaný na kariéru

Obsah

Uvažujete o rande s niekým, kto je orientovaný na kariéru? Naučte sa 9 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako sa do toho pustíte. Získajte tipy, ako to urobiť.

Randenie s niekým, kto je orientovaný na kariéru, môže byť skvelá skúsenosť, ale môže byť aj náročná. Je dôležité porozumieť jedinečným potrebám a očakávaniam kariérne orientovaného človeka predtým, ako sa do toho pustíte. Tu je 9 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako začnete chodiť s niekým, kto je orientovaný na kariéru.

Uvažujete o rande s niekým, kto je orientovaný na kariéru? Predtým, ako sa do toho pustíte, je niekoľko vecí, ktoré by ste mali vedieť. Tu je 9 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako začnete chodiť s niekým, kto je orientovaný na kariéru:

 • Môžu mať problém zosúladiť prácu a vzťahy.
 • Môžu sa viac sústrediť na svoju kariéru ako na vzťah.
 • Môžu byť viac nezávislé a sebestačné.
 • Môžu byť ambicióznejší a ambicióznejší.
 • Môžu sa viac sústrediť na svoje ciele ako na svoje emócie.
 • Môžu sa viac sústrediť na svoju kariéru ako na spoločenský život.
 • Môžu sa viac sústrediť na svoju kariéru ako na rodinu.
 • Môžu sa viac sústrediť na svoju kariéru ako na svoje koníčky.
 • Môžu sa viac sústrediť na svoju kariéru ako na svoje zdravie.

Ak uvažujete o rande s niekým, kto je orientovaný na kariéru, je dôležité pochopiť dôsledky jeho životného štýlu. Je tiež dôležité podporovať ich kariérne ciele a chápať ich. Viac informácií nájdete na stránke Sprievodca zoznamom Heart Catalog v New Yorku .

1. Môžu mať obmedzený čas na socializáciu

Kariérny človek môže mať kvôli svojej náročnej práci obmedzený čas na socializáciu. Možno budú musieť pracovať do neskorých hodín alebo cestovať za prácou, čo môže sťažiť nájdenie času na vzťah. Je dôležité chápať a podporovať ich kariérne ciele a byť flexibilný s vlastným harmonogramom.

2. Môžu mať vysoké očakávania

Kariérny človek môže mať na seba a na svoje vzťahy vysoké očakávania. Môžu očakávať, že ich partner bude podporovať ich kariérne ciele a že bude chápať ich potrebu času a priestoru, aby sa mohli sústrediť na svoju prácu. Je dôležité byť úprimný vo svojich očakávaniach a byť ochotný robiť kompromisy.

3. Môžu mať nabitý program

Kariérne orientovaný človek môže mať kvôli svojej práci nabitý program. Možno sa budú musieť zúčastniť stretnutí, konferencií a iných podujatí, ktoré im môžu zabrať veľa času. Je dôležité byť chápavý a ochotný pracovať okolo ich harmonogramu.

4. Môžu mať iný pohľad na život

Kariérny človek môže mať iný pohľad na život ako niekto, kto nie je tak zameraný na svoju kariéru. Môžu sa viac sústrediť na svoje ciele a menej na prítomný okamih. Je dôležité byť chápavý a ochotný robiť kompromisy v rôznych perspektívach.

5. Môžu mať rôzne priority

Kariérny človek môže mať iné priority ako niekto, kto sa na svoju kariéru tak nezameriava. Môžu uprednostňovať svoju prácu pred inými aspektmi svojho života, ako sú vzťahy alebo voľnočasové aktivity. Je dôležité byť chápavý a ochotný robiť kompromisy v rôznych prioritách.

6. Môžu mať rôzne hodnoty

Kariérny človek môže mať iné hodnoty ako niekto, kto sa na svoju kariéru až tak nezameriava. Môžu si vážiť tvrdú prácu, ambície a úspech viac ako iné aspekty života. Je dôležité byť chápavý a ochotný robiť kompromisy v rôznych hodnotách.

7. Môžu mať rôzne ciele

Kariérny človek môže mať iné ciele ako niekto, kto sa na svoju kariéru tak nezameriava. Môžu sa sústrediť na dosahovanie svojich kariérnych cieľov a nemusia sa tak sústrediť na iné aspekty života. Je dôležité byť chápavý a ochotný robiť kompromisy v rôznych cieľoch.

8. Môžu mať rôzne záujmy

Kariérny človek môže mať iné záujmy ako niekto, kto sa na svoju kariéru tak nezameriava. Ich práca ich môže zaujímať viac ako iné aktivity. Je dôležité byť chápavý a ochotný robiť kompromisy v rôznych záujmoch.

9. Môžu mať rôzne potreby

Kariérny človek môže mať iné potreby ako niekto, kto nie je tak zameraný na svoju kariéru. Môžu potrebovať viac času a priestoru, aby sa sústredili na svoju prácu, a môžu potrebovať viac podpory od svojho partnera. Je dôležité byť chápavý a ochotný robiť kompromisy v rôznych potrebách.

'Úspech nie je kľúčom k šťastiu. Šťastie je kľúčom k úspechu. Ak milujete to, čo robíte, budete úspešní.“ - Albert Schweitzer

Randenie s niekým, kto je orientovaný na kariéru, môže byť skvelý zážitok, ale predtým, ako sa do toho pustíte, je dôležité pochopiť jedinečné potreby a očakávania kariérne orientovaného človeka. Je dôležité chápať a podporovať ich kariérne ciele a byť flexibilný s vlastným harmonogramom. Je tiež dôležité byť úprimný vo svojich očakávaniach a byť ochotný robiť kompromisy v rôznych perspektívach, prioritách, hodnotách, cieľoch, záujmoch a potrebách.

Viac informácií o tom, ako zabezpečiť, aby vzťah s kariérne orientovanou osobou fungoval, nájdete na stránke tento článok z wikiHow a toto vlákno z Redditu.

FAQ

 • Otázka: Ako môžem zabezpečiť, aby vzťah s kariérne orientovanou osobou fungoval?
 • Odpoveď: Je dôležité chápať a podporovať ich kariérne ciele a byť flexibilný so svojím vlastným rozvrhom. Je tiež dôležité byť úprimný vo svojich očakávaniach a byť ochotný robiť kompromisy v rôznych perspektívach, prioritách, hodnotách, cieľoch, záujmoch a potrebách.
 • Otázka: Čo mám robiť, ak sa môj partner príliš zameriava na svoju kariéru?
 • Odpoveď: Je dôležité byť chápavý a ochotný pracovať okolo ich harmonogramu. Je tiež dôležité byť úprimný vo svojich očakávaniach a byť ochotný robiť kompromisy v rôznych perspektívach, prioritách, hodnotách, cieľoch, záujmoch a potrebách.
 • Otázka: Ako môžem podporiť kariérne ciele môjho partnera?
 • Odpoveď: Môžete podporiť kariérne ciele svojho partnera tým, že pochopíte a budete podporovať jeho ciele a budete flexibilný so svojím vlastným harmonogramom. Môžete im tiež ponúknuť pomoc s úlohami súvisiacimi s ich kariérou, ako je prieskum potenciálnych pracovných príležitostí alebo pomoc pri príprave na pohovory.