39 základných rozhovorov pred manželstvom

Obsah

Predtým, ako poviete „Ja“, uistite sa, že máte s partnerom týchto 39 základných rozhovorov. Zistite, o čom diskutovať pred manželstvom. Uzavretie manželstva je veľkým krokom v každom vzťahu. Je to záväzok jeden voči druhému a prísľub budovania spoločného života. Predtým, ako sa do toho pustíte, je dôležité, aby ste sa s partnerom porozprávali. Tu je 39 tém na diskusiu pred manželstvom.

Financie

Peniaze sú jedným z najväčších zdrojov stresu v každom vzťahu. Predtým, ako sa vydáte, je dôležité prediskutovať svoje finančné ciele a ako ich plánujete dosiahnuť. Hovorte o svojom rozpočte, úsporách, investíciách a dlhoch. Diskutujte o tom, ako budete vo dvojici narábať s peniazmi a ako budete riešiť prípadné nezhody.

Rodina

Rodina je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete zvládnuť rodinné návštevy, dovolenky a iné udalosti. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody s členmi rodiny. Porozprávajte sa o tom, ako budete riešiť akékoľvek rodinné problémy, ktoré nastanú.

deti

Ak plánujete mať deti, je dôležité prediskutovať svoje očakávania a plány. Porozprávajte sa o tom, ako budete zvládať rodičovské povinnosti, starostlivosť o deti a akékoľvek iné problémy, ktoré môžu nastať.

Kariéra

Vaša kariéra je dôležitou súčasťou vášho života. Hovorte o svojich kariérnych cieľoch a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako zvládnete akékoľvek zmeny kariéry alebo pracovné príležitosti.

Náboženstvo

Náboženstvo môže byť zdrojom konfliktov v každom manželstve. Porozprávajte sa o svojom presvedčení a o tom, ako plánujete zvládnuť akékoľvek náboženské rozdiely. Diskutujte o tom, ako zvládnete akékoľvek náboženské sviatky alebo udalosti.

Záľuby

Záľuby sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o svojich záľubách a o tom, ako plánujete riešiť prípadné nezhody. Diskutujte o tom, ako budete zvládať akékoľvek záľuby, ktoré si vyžadujú veľa času alebo peňazí.

Zdravie

Zdravie je dôležitou súčasťou každého manželstva. Hovorte o svojich zdravotných cieľoch a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť akékoľvek zdravotné problémy, ktoré sa objavia.

Komunikácia

Komunikácia je kľúčom k úspešnému manželstvu. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť nezhody a ako budete medzi sebou komunikovať. Diskutujte o tom, ako budete riešiť akékoľvek komunikačné problémy, ktoré sa vyskytnú.

Intimita

Intimita je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o svojich očakávaniach a o tom, ako plánujete riešiť prípadné nezhody. Diskutujte o tom, ako budete riešiť akékoľvek problémy s intimitou, ktoré sa objavia.

Domáce práce

Domáce práce sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete zvládnuť prípadné domáce práce a ako si ich rozdelíte. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody, ktoré vzniknú.

Cestovanie

Cestovanie je dôležitou súčasťou každého manželstva. Hovorte o svojich cestovateľských cieľoch a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť akékoľvek cestovné problémy, ktoré sa vyskytnú.

Priatelia

Priatelia sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť prípadné nezhody s priateľmi a ako budete riešiť prípadné problémy.

Domáce zvieratá

Domáce zvieratá sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť akékoľvek problémy súvisiace s domácimi zvieratami a ako budete riešiť prípadné nezhody.

Ciele

Ciele sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Hovorte o svojich cieľoch a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody, ktoré vzniknú.

Prázdniny

Dovolenka je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o svojich dovolenkových cieľoch a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody, ktoré vzniknú.

Voľný čas

Voľný čas je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť prípadné nezhody týkajúce sa voľného času a ako budete riešiť prípadné problémy.

odchod do dôchodku

Odchod do dôchodku je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o svojich dôchodkových cieľoch a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody, ktoré vzniknú.

Vzdelávanie

Vzdelanie je dôležitou súčasťou každého manželstva. Hovorte o svojich vzdelávacích cieľoch a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody, ktoré vzniknú.

Sociálne médiá

Sociálne siete sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť akékoľvek nezhody týkajúce sa sociálnych médií a ako budete riešiť akékoľvek problémy, ktoré nastanú.

Ochrana osobných údajov

Súkromie je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť prípadné nezhody týkajúce sa súkromia a ako budete riešiť akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytnú.

Riešenie konfliktov

Riešenie konfliktov je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť prípadné nezhody a ako budete riešiť prípadné problémy.

Rozhodnutia domácnosti

Rozhodovanie o domácnosti je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť prípadné nezhody týkajúce sa rozhodnutí v domácnosti a ako budete riešiť akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytnú.

Sex

Sex je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o svojich očakávaniach a o tom, ako plánujete riešiť prípadné nezhody. Diskutujte o tom, ako budete riešiť akékoľvek sexuálne problémy, ktoré sa objavia.

Mentálne zdravie

Duševné zdravie je dôležitou súčasťou každého manželstva. Hovorte o svojich cieľoch v oblasti duševného zdravia a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť akékoľvek problémy duševného zdravia, ktoré sa objavia.

Duchovnosť

Spiritualita je dôležitou súčasťou každého manželstva. Hovorte o svojich duchovných presvedčeniach a o tom, ako plánujete riešiť prípadné nezhody. Diskutujte o tom, ako budete riešiť akékoľvek duchovné problémy, ktoré sa objavia.

Sociálny život

Spoločenský život je dôležitou súčasťou každého manželstva. Hovorte o svojich sociálnych cieľoch a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody, ktoré vzniknú.

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť prípadné problémy so zdravotným poistením a ako budete riešiť prípadné nezhody.

Kariérne zmeny

Kariérne zmeny sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete zvládnuť prípadné zmeny v kariére a ako budete riešiť prípadné nezhody.

Domáce vlastníctvo

Vlastníctvo domu je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o svojich cieľoch v oblasti vlastníctva domu a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody, ktoré vzniknú.

Plánovanie konca života

Plánovanie konca života je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť prípadné problémy na konci života a ako budete riešiť prípadné nezhody.

Kultúrne rozdiely

Kultúrne rozdiely sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete zvládnuť prípadné kultúrne rozdiely a ako budete riešiť prípadné nezhody.

Svokrovci

Svokrovci sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť prípadné problémy so svokrom a ako budete riešiť prípadné nezhody.

Smútok

Smútok je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete zvládnuť akékoľvek problémy so smútkom a ako budete riešiť prípadné nezhody.

politika

Politika je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť akékoľvek politické nezhody a ako budete riešiť akékoľvek problémy, ktoré nastanú.

Filantropia

Filantropia je dôležitou súčasťou každého manželstva. Hovorte o svojich filantropických cieľoch a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody, ktoré vzniknú.

Technológia

Technológia je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť akékoľvek technologické problémy a ako budete riešiť prípadné nezhody.

Dlhodobé ciele

Dlhodobé ciele sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Hovorte o svojich dlhodobých cieľoch a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody, ktoré vzniknú.

Krátkodobé ciele

Krátkodobé ciele sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Hovorte o svojich krátkodobých cieľoch a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody, ktoré vzniknú.

Duševná choroba

Duševná choroba je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť akékoľvek problémy s duševnými chorobami a ako budete riešiť prípadné nezhody.

Zneužívanie látok

Zneužívanie návykových látok je dôležitou súčasťou každého manželstva. Porozprávajte sa o tom, ako plánujete riešiť akékoľvek problémy so zneužívaním návykových látok a ako budete riešiť prípadné nezhody.

Návyky prospešné zdraviu

Zdravé návyky sú dôležitou súčasťou každého manželstva. Hovorte o svojich cieľoch v oblasti zdravých návykov a o tom, ako ich plánujete dosiahnuť. Diskutujte o tom, ako budete riešiť prípadné nezhody, ktoré vzniknú.

FAQ

Otázka: Aké sú dôležité rozhovory pred manželstvom?Odpoveď: Niektoré dôležité rozhovory, ktoré je potrebné pred svadbou viesť, zahŕňajú financie, rodinu, deti, kariéru, náboženstvo, záľuby, zdravie, komunikáciu, intimitu, domáce práce, cestovanie, priateľov, domáce zvieratá, ciele, dovolenky, voľný čas, dôchodok, vzdelanie, sociálne siete. , súkromie, riešenie konfliktov, rozhodnutia v domácnosti, sex, duševné zdravie, spiritualita, spoločenský život, zdravotné poistenie, zmeny kariéry, vlastníctvo domu, plánovanie konca života, kultúrne rozdiely, svokrovci, smútok, politika, filantropia, technológia, dlhodobé ciele, krátkodobé ciele, duševné choroby, zneužívanie návykových látok a zdravé návyky.Otázka: Čo by som mal pred uzavretím manželstva prediskutovať so svojím partnerom?Odpoveď: Pred svadbou je dôležité prediskutovať financie, rodinu, deti, kariéru, náboženstvo, záľuby, zdravie, komunikáciu, intimitu, domáce práce, cestovanie, priateľov, domáce zvieratá, ciele, dovolenky, voľný čas, dôchodok, vzdelanie, sociálne siete. , súkromie, riešenie konfliktov, rozhodnutia v domácnosti, sex, duševné zdravie, spiritualita, spoločenský život, zdravotné poistenie, zmeny kariéry, vlastníctvo domu, plánovanie konca života, kultúrne rozdiely, svokrovci, smútok, politika, filantropia, technológia, dlhodobé ciele, krátkodobé ciele, duševné choroby, zneužívanie návykových látok a zdravé návyky.Otázka: Ako sa môžem uistiť, že som pripravený vydať sa?Odpoveď: Aby ste sa uistili, že ste pripravení vstúpiť do manželstva, je dôležité viesť s partnerom úprimné a otvorené rozhovory o financiách, rodine, deťoch, kariére, náboženstve, záľubách, zdraví, komunikácii, intimite, domácich prácach, cestovaní, priateľoch, domáce zvieratá, ciele, dovolenky, voľný čas, dôchodok, vzdelanie, sociálne médiá, súkromie, riešenie konfliktov, rozhodnutia v domácnosti, sex, duševné zdravie, spiritualita, spoločenský život, zdravotné poistenie, zmeny kariéry, vlastníctvo domu, plánovanie konca života, kultúrne rozdiely, svokrovci, smútok, politika, filantropia, technológia, dlhodobé ciele, krátkodobé ciele, duševné choroby, zneužívanie návykových látok a zdravé návyky. Dôležité je tiež zabezpečiť, aby ste sa obaja vo vzťahu cítili pohodlne a bezpečne. Viac informácií nájdete na stránke tento článok z Huffington Post.

Pokiaľ ide o kompatibilitu priateľstva a lásky, Baran a Škorpión sú dve z najkomplexnejších znamení zverokruhu. Majú veľký potenciál na silné spojenie, ale majú aj potenciál naraziť. Aby sme pochopili vzťah medzi týmito dvoma znakmi, je dôležité pozrieť sa na škorpiónový baran hĺbková kompatibilita. Baran a Škorpión sú vášnivé a intenzívne znamenia a obaja môžu byť tvrdohlaví a majetnícki. Obaja majú silnú potrebu kontroly a môžu byť žiarliví a majetnícki. Ak sa však dokážu naučiť dôverovať si a spolupracovať, môžu si vytvoriť silné puto.

Ak ste Swiftie, viete, že Taylor Swift je jedným z najpopulárnejších umelcov všetkých čias. Ak chcete otestovať svoje znalosti o jej hudbe, prečo neprijať a rýchly kvíz ? Budete si môcť otestovať svoje znalosti o jej skladbách, albumoch a oceneniach. Navyše sa dozviete viac o jej živote a kariére.

Blíženci a Škorpión sú dve z najintenzívnejších znamení zverokruhu. Obaja majú silnú potrebu kontroly a môžu byť žiarliví a majetnícki. Ak sa však dokážu naučiť dôverovať si a spolupracovať, môžu si vytvoriť silné puto. Aby sme pochopili vzťah medzi týmito dvoma znakmi, je dôležité pozrieť sa na škorpióny spolu hĺbková kompatibilita. Blíženci a Škorpión môžu byť vášniví a intenzívni, ale majú tiež potenciál sa stretnúť. Ak sa dokážu naučiť robiť kompromisy a komunikovať, dokážu si vytvoriť silné a trvalé spojenie.