20 taktík odklonu, ktoré používajú vysoko manipulatívni narcisti, sociopati a psychopati, aby vás umlčali

Obsah

Manipulatívni narcisti, sociopati a psychopati používajú rôzne taktiky na získanie kontroly a umlčanie svojich obetí. Tieto taktiky sa často označujú ako taktiky odklonu a sú navrhnuté tak, aby rozptýlili a zmiatli obeť, čo umožňuje manipulátorovi získať prevahu. V tomto článku si rozoberieme 20 najbežnejších taktík odklonu, ktoré používajú manipulatívni narcisti, sociopati a psychopati.

Prvou taktikou je gaslighting. Gaslighting je forma psychologickej manipulácie, pri ktorej sa manipulátor pokúša prinútiť obeť pochybovať o svojej vlastnej realite. To sa deje tak, že obeť spochybňuje svoje vlastné spomienky, vnímanie a presvedčenie. Manipulátor môže napríklad obeti povedať, že nikdy nepovedali niečo, čo v skutočnosti povedali, alebo že sa niečo nikdy nestalo, keď sa to skutočne stalo.

power-book

Druhou taktikou je projekcia. Projekcia je obranný mechanizmus, v ktorom manipulátor premieta svoje vlastné negatívne pocity a presvedčenia do obete. Manipulátor môže napríklad obviniť obeť, že je sebecká, hoci sú to oni, kto je sebecký. Táto taktika sa používa na odvrátenie viny a na to, aby sa obeť cítila vinná za vlastné činy manipulátora.

power-book

Treťou taktikou je odklon. Odklon je taktika, pri ktorej sa manipulátor pokúša odvrátiť pozornosť od vlastného správania na obeť. Robí sa to tak, že obeť sa cíti vinná alebo sa hanbí za to, že vyvolala správanie manipulátora. Manipulátor môže napríklad obviniť obeť, že je príliš citlivá, keď prednesie manipulátorove zraňujúce slová.

Štvrtou taktikou je zneplatnenie. Invalidácia je taktika, pri ktorej sa manipulátor pokúša vyvolať v obeti pocit, že jej pocity a skúsenosti nie sú platné alebo dôležité. Deje sa to tak, že sa minimalizujú pocity alebo skúsenosti obete, alebo sa im povie, že sa mýlia alebo že nevedia, o čom hovoria. Táto taktika sa používa na to, aby sa obeť cítila malá a bezmocná.

Piatou taktikou je urážanie viny. Zakopnutie viny je taktika, pri ktorej sa manipulátor pokúša vyvolať v obeti pocit viny za svoje činy alebo pocity. To sa deje tak, že obeť má pocit, že je zodpovedná za pocity alebo správanie manipulátora. Manipulátor môže napríklad obeť obviniť, že je sebecká, ak nerobí to, čo manipulátor chce.

Šiesta taktika je hanba. Shaming je taktika, pri ktorej sa manipulátor pokúša vyvolať v obeti hanbu za svoje správanie alebo pocity. Robí sa to tak, že obeť má pocit, že sa mýli alebo je zlá, pretože má určité pocity alebo sa správa určitým spôsobom. Manipulátor môže napríklad obeť obviniť, že je príliš citlivá, ak vyjadrí svoje city.

Siedma taktika je manipulácia prostredníctvom strachu. Manipulácia prostredníctvom strachu je taktika, v ktorej sa manipulátor pokúša ovládať obeť strachom. To sa deje tak, že obeť má pocit, že bude potrestaná alebo odmietnutá, ak neurobí to, čo chce manipulátor. Manipulátor sa môže napríklad obeti vyhrážať, že ju opustí, ak neurobí to, čo manipulátor chce.

Ôsmou taktikou je manipulácia prostredníctvom lásky. Manipulácia prostredníctvom lásky je taktika, v ktorej sa manipulátor pokúša ovládať obeť prostredníctvom lásky. Robí sa to tak, že obeť má pocit, že bude milovaná a akceptovaná, ak bude robiť to, čo chce manipulátor. Manipulátor môže napríklad sľúbiť, že bude milovať a akceptovať obeť, ak urobí to, čo manipulátor chce.

Deviatou taktikou je manipulácia prostredníctvom viny. Manipulácia prostredníctvom viny je taktika, v ktorej sa manipulátor pokúša ovládať obeť prostredníctvom viny. To sa deje tak, že obeť má pocit, že je zodpovedná za pocity alebo správanie manipulátora. Manipulátor môže napríklad obeť obviniť, že je sebecká, ak nerobí to, čo manipulátor chce.

Desiatou taktikou je manipulácia prostredníctvom odmien. Manipulácia prostredníctvom odmien je taktika, v ktorej sa manipulátor pokúša ovládať obeť prostredníctvom odmien. To sa deje tak, že obeť má pocit, že bude odmenená, ak urobí to, čo chce manipulátor. Manipulátor môže napríklad sľúbiť, že obeti dá odmenu, ak urobí to, čo manipulátor chce.

„Manipulácia je prax používania nepriamych taktík na kontrolu správania niekoho iného. Manipulácia môže byť použitá pre dobro alebo pre zlo, ale často ju využívajú ľudia s narcistickými, sociopatickými alebo psychopatickými sklonmi, aby získali kontrolu nad svojimi obeťami.“ -Wikipedia

Toto sú len niektoré z taktík, ktoré používajú manipulatívni narcisti, sociopati a psychopati, aby získali kontrolu a umlčali svoje obete. Je dôležité si uvedomiť tieto taktiky a pochopiť, ako sa pred nimi chrániť. Ak ste vo vzťahu s niekým, kto používa tieto taktiky, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.

Je tiež dôležité pamätať na to, že nie ste sami. Existuje veľa dostupných zdrojov, ktoré vám pomôžu, ak ste v násilnom vzťahu. Podporu môžete nájsť u priateľov a rodiny alebo môžete vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Podporu môžete nájsť aj v organizáciách ako Národná linka pre domáce násilie alebo Národná linka prevencie samovrážd.

FAQ

  • Čo sú taktiky odklonu?
  • Diverzné taktiky sú taktiky, ktoré používajú manipulatívni narcisti, sociopati a psychopati na získanie kontroly a umlčanie svojich obetí. Tieto taktiky sú navrhnuté tak, aby rozptýlili a zmiatli obeť, čo umožňuje manipulátorovi získať prevahu.

  • Ako sa môžem chrániť pred manipulatívnymi narcistami, sociopatmi a psychopatmi?
  • Je dôležité si uvedomiť, aké taktiky používajú manipulatívni narcisti, sociopati a psychopati a pochopiť, ako sa pred nimi chrániť. Ak ste vo vzťahu s niekým, kto používa tieto taktiky, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Podporu môžete nájsť aj u priateľov a rodiny alebo môžete požiadať o pomoc organizácie ako Národná linka pre domáce násilie alebo Národná linka prevencie samovrážd.

  • Aké sú príklady manipulatívnej taktiky?
  • Niektoré príklady manipulatívnych taktík zahŕňajú gaslighting, projekciu, vychyľovanie, znehodnocovanie, skracovanie viny, zahanbovanie, manipuláciu prostredníctvom strachu, manipuláciu prostredníctvom lásky, manipuláciu prostredníctvom viny a manipuláciu prostredníctvom odmien.