18 drsných realít, ktoré sa dozviete o strednej škole až po jej skončení

Obsah

Stredná škola je časom učenia, rastu a objavovania toho, kto ste. Ale až po ukončení štúdia skutočne pochopíte drsnú realitu tejto skúsenosti. Tu je 18 realít, ktoré sa dozviete o strednej škole až po jej skončení.

Shutterstock / View Apart

1. Budú vám chýbať priateľstvá

Stredná škola je obdobím vytvárania pevných priateľstiev. Bude vám chýbať kamarátstvo a putá, ktoré ste si vytvorili so spolužiakmi. Tiež vám budú chýbať zábavné chvíle, ktoré ste spolu zažili, ako napríklad návšteva kina, športovanie a len tak vystrájať.

2. Bude vám chýbať zmysel pre komunitu

Stredná škola je miestom, kde môžete nájsť zmysel pre komunitu. Bude vám chýbať pocit spolupatričnosti a podpora vašich rovesníkov. Tiež vám bude chýbať pocit, že ste súčasťou niečoho väčšieho, ako ste vy sami.

3. Bude vám chýbať zmysel pre úspech

Stredná škola je čas úspechov. Bude vám chýbať pocit úspechu, keď budete mať dobré známky, vyhráte ocenenia a urobíte svoju značku vo svete. Tiež vám bude chýbať pocit hrdosti, keď budete uznaní za vašu tvrdú prácu.

Stredná škola môže byť skvelá, ale aj ťažká skúsenosť. Po jeho skončení si možno uvedomíte, že existovali kruté skutočnosti, o ktorých ste sa dozvedeli, až keď už bolo neskoro. Od tlaku na zapadnutie až po nedostatok spánku, tu je 18 drsných realít, ktoré sa dozviete o strednej škole až po jej skončení. mačacie hračky, talianske jedlo .

4. Bude vám chýbať pocit bezpečia

Stredná škola je miestom bezpečia a istoty. Bude vám chýbať ten pocit byť obklopený ľuďmi, ktorým na vás záleží a chcú vám pomôcť uspieť. Tiež vám bude chýbať pocit, že ste súčasťou komunity, ktorá na seba dáva pozor.

5. Bude ti chýbať pocit spolupatričnosti

Stredná škola je miesto, kde môžete nájsť pocit spolupatričnosti. Bude vám chýbať pocit, že vás akceptujú a vážia si to, kým ste. Tiež vám bude chýbať pocit, že ste súčasťou niečoho väčšieho, ako ste vy sami.

6. Bude vám chýbať zmysel pre slobodu

Stredná škola je časom slobody a objavovania. Bude vám chýbať pocit, že môžete robiť, čo chcete, a skúmať svoje záujmy bez strachu z úsudku. Tiež vám bude chýbať pocit, že sa môžete vyjadriť bez strachu z následkov.

7. Chýba vám zmysel pre príležitosť

Stredná škola je miestom príležitostí. Bude vám chýbať pocit, že môžete využívať zdroje, ktoré máte k dispozícii, a objavovať nové možnosti. Tiež vám bude chýbať pocit, že môžete riskovať a skúšať nové veci bez strachu z neúspechu.

8. Bude vám chýbať zmysel pre dobrodružstvo

Stredná škola je čas dobrodružstva. Bude vám chýbať ten pocit, že môžete objavovať svet a objavovať nové veci. Tiež vám bude chýbať pocit, že môžete riskovať a posúvať sa až na hranice svojich možností.

9. Bude vám chýbať zmysel pre účel

Stredná škola je cieľom. Bude vám chýbať pocit, že ste súčasťou niečoho väčšieho ako vy a máte zmysel pre smer. Tiež vám bude chýbať pocit, že môžete zmeniť svet.

10. Bude vám chýbať zmysel pre úspech

Stredná škola je čas úspechov. Bude vám chýbať ten pocit, že dokážete dosiahnuť svoje ciele a zapísať sa do sveta. Tiež vám bude chýbať pocit hrdosti, keď budete uznaní za vašu tvrdú prácu.

11. Bude vám chýbať zmysel pre zábavu

Stredná škola je miesto zábavy. Bude vám chýbať pocit, že sa môžete uvoľniť a dobre sa zabaviť so svojimi priateľmi. Tiež vám bude chýbať pocit, že môžete preskúmať svoje záujmy a vyjadriť sa bez strachu z úsudku.

12. Bude vám chýbať zmysel pre podporu

Stredná škola je časom podpory. Bude vám chýbať ten pocit byť obklopený ľuďmi, ktorým na vás záleží a chcú vám pomôcť uspieť. Tiež vám bude chýbať pocit, že ste súčasťou komunity, ktorá na seba dáva pozor.

13. Bude vám chýbať zmysel pre úspech

Stredná škola je miestom úspechu. Bude vám chýbať ten pocit, že dokážete dosiahnuť svoje ciele a zapísať sa do sveta. Tiež vám bude chýbať pocit hrdosti, keď budete uznaní za vašu tvrdú prácu.

14. Bude ti chýbať pocit spolupatričnosti

Stredná škola je čas spolupatričnosti. Bude vám chýbať pocit, že vás akceptujú a vážia si to, kým ste. Tiež vám bude chýbať pocit, že ste súčasťou niečoho väčšieho, ako ste vy sami.

15. Bude ti chýbať zmysel pre dobrodružstvo

Stredná škola je miestom dobrodružstva. Bude vám chýbať ten pocit, že môžete objavovať svet a objavovať nové veci. Tiež vám bude chýbať pocit, že môžete riskovať a posúvať sa až na hranice svojich možností.

16. Zmeškáte zmysel pre príležitosť

Stredná škola je čas príležitostí. Bude vám chýbať pocit, že môžete využívať zdroje, ktoré máte k dispozícii, a objavovať nové možnosti. Tiež vám bude chýbať pocit, že môžete riskovať a skúšať nové veci bez strachu z neúspechu.

17. Bude vám chýbať zmysel pre komunitu

Stredná škola je miestom komunity. Bude vám chýbať pocit spolupatričnosti a podpora vašich rovesníkov. Tiež vám bude chýbať pocit, že ste súčasťou niečoho väčšieho, ako ste vy sami.

18. Bude vám chýbať pocit bezpečia

Stredná škola je čas bezpečia. Bude vám chýbať ten pocit byť obklopený ľuďmi, ktorým na vás záleží a chcú vám pomôcť uspieť. Tiež vám bude chýbať pocit, že ste súčasťou komunity, ktorá na seba dáva pozor.

„Stredná škola je časom učenia, rastu a objavovania toho, kto ste. Ale až po ukončení štúdia skutočne pochopíte krutú realitu tejto skúsenosti.“- Wikipedia

Stredná škola je časom objavovania a rastu. Bude vám chýbať pocit, že môžete preskúmať svoje záujmy a vyjadriť sa bez strachu z úsudku. Tiež vám bude chýbať pocit, že môžete riskovať a skúšať nové veci bez strachu z neúspechu.

Stredná škola je miestom príležitostí. Bude vám chýbať pocit, že môžete využívať zdroje, ktoré máte k dispozícii, a objavovať nové možnosti. Tiež vám bude chýbať pocit, že môžete zmeniť svet.

Stredná škola je čas dobrodružstva. Bude vám chýbať ten pocit, že môžete objavovať svet a objavovať nové veci. Tiež vám bude chýbať pocit, že môžete riskovať a posúvať sa až na hranice svojich možností.

FAQ

  • Aká je krutá realita strednej školy po jej skončení?
  • Tvrdá realita strednej školy po jej absolvovaní zahŕňa chýbajúce priateľstvá, zmysel pre komunitu, pocit úspechu, pocit bezpečia, pocit spolupatričnosti, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel pre dobrodružstvo, zmysel pre zmysel a zmysel pre úspech.

  • Aké sú výhody strednej školy?
  • Medzi výhody strednej školy patrí vytváranie pevných priateľstiev, nájdenie zmyslu pre komunitu, pocit úspechu, pocit bezpečia, pocit spolupatričnosti, pocit slobody, pocit príležitosti, pocit dobrodružstvo, pocit zmysluplnosti a pocit úspechu.