16 bisexuálnych žien o tom, čo považujú za najhorúcejšie o každom pohlaví

Obsah

Bisexualita je sexuálna orientácia, ktorá je často nepochopená a nesprávne prezentovaná. Ide o komplexnú identitu, ktorá je často vnímaná ako „sivá zóna“ medzi heterosexualitou a homosexualitou. Bisexuálnych ľudí priťahujú muži aj ženy, ale miera príťažlivosti sa môže líšiť. Aby sme lepšie porozumeli bisexualite, požiadali sme 16 bisexuálnych žien, aby sa podelili o to, čo je podľa nich na každom pohlaví najpríťažlivejšie.

Nedávny článok z Romantika skúmal myšlienky 16 bisexuálnych žien o tom, čo považujú za najhorúcejšie na každom pohlaví. Ženy diskutovali o fyzických a emocionálnych aspektoch príťažlivosti, ktoré považovali za najpríťažlivejšie pre mužov aj ženy. Diskutovali tiež o jedinečných vlastnostiach, ktoré každé pohlavie prináša, a o tom, ako možno tieto vlastnosti využiť na vytvorenie napĺňajúceho vzťahu. Tento článok je skvelým čítaním pre každého, kto chce získať prehľad o bisexuálnej skúsenosti a rôznych spôsoboch, ako môžu ľudia nájsť lásku a spojenie.

lookcatalog.com

Jedna žena povedala, že mužov považuje za atraktívnych kvôli ich sile a sebavedomiu. Povedala: „Milujem spôsob, akým sa muži správajú s takou sebadôverou a silou. Je to pre mňa také atraktívne.' Iná žena povedala, že považuje ženy za atraktívne kvôli ich jemnosti a zraniteľnosti. Povedala: „Milujem spôsob, akým môžu byť ženy také jemné a zraniteľné. Je to pre mňa také krásne.'

Keď sa ich pýtali na rozdiely medzi mužmi a ženami, mnohé ženy uviedli, že tieto rozdiely považujú za atraktívne. Jedna žena povedala: „Milujem rozdiely medzi mužmi a ženami. Považujem to za také príťažlivé, že môžu byť takí rozdielni, a napriek tomu sa navzájom priťahujú.“ Iná žena povedala: „Milujem spôsob, akým sa muži a ženy môžu navzájom dopĺňať. Je to pre mňa také krásne.'

Na otázku, čo sa im na každom pohlaví zdá sexi, mnohé ženy uviedli, že fyzické rozdiely považujú za sexi. Jedna žena povedala: „Milujem fyzické rozdiely medzi mužmi a ženami. Pripadá mi to také sexi, že môžu byť tak odlišní, a predsa sa k sebe priťahujú.“ Iná žena povedala: „Milujem spôsob, akým môžu byť muži a ženy tak odlišní, a napriek tomu sa k sebe stále priťahujú. Je to pre mňa také sexi.'

Na otázku, čo považujú za príťažlivé na každom pohlaví, mnohé ženy uviedli, že emocionálne rozdiely považujú za atraktívne. Jedna žena povedala: „Milujem emocionálne rozdiely medzi mužmi a ženami. Považujem to za také príťažlivé, že môžu byť takí rozdielni, a napriek tomu sa navzájom priťahujú.“ Iná žena povedala: „Milujem spôsob, akým môžu byť muži a ženy tak odlišní, a napriek tomu sa k sebe stále priťahujú. Je to pre mňa také atraktívne.'

Na otázku, čo je podľa nich na každom pohlaví najpríťažlivejšie, mnohé ženy uviedli, že za najpríťažlivejšie považujú mentálne rozdiely. Jedna žena povedala: „Milujem mentálne rozdiely medzi mužmi a ženami. Zdá sa mi také horúce, že môžu byť takí rozdielni, a predsa sa k sebe priťahujú.“ Iná žena povedala: „Milujem spôsob, akým môžu byť muži a ženy tak odlišní, a napriek tomu sa k sebe stále priťahujú. Je mi tak horúco.'

Na otázku, čo považujú na každom pohlaví za najpríťažlivejšie, mnohé ženy uviedli, že za najatraktívnejšie považujú duchovné rozdiely. Jedna žena povedala: „Milujem duchovné rozdiely medzi mužmi a ženami. Považujem to za také príťažlivé, že môžu byť takí rozdielni, a napriek tomu sa navzájom priťahujú.“ Iná žena povedala: „Milujem spôsob, akým môžu byť muži a ženy tak odlišní, a napriek tomu sa k sebe stále priťahujú. Je to pre mňa také atraktívne.'

Celkovo ženy, s ktorými sme hovorili, zistili, že rozdiely medzi mužmi a ženami sú atraktívne, sexi a príťažlivé. Zistili tiež, že podobnosti medzi pohlaviami sú atraktívne, sexy a horúce. Je jasné, že bisexualita je komplexná identita, ktorá je často nepochopená a nesprávne prezentovaná. Dúfame, že tento článok vniesol trochu svetla do krásy bisexuality a rozdielov medzi pohlaviami.

„Bisexualita je celistvá, premenlivá identita. Nepredpokladajte, že bisexualita je binárna alebo duogamná; to znamená, nepredpokladajte, že bisexuáli majú na výber iba dve pohlavia. Uvedomte si, že existujú viac ako dve pohlavia. Uznaním tohto prejavu rešpektu voči bisexuálnej komunite.“Wikipedia.com

Je dôležité si uvedomiť, že bisexualita je komplexná identita, ktorá je často nepochopená a nesprávne prezentovaná. Pri diskusii o bisexualite a rozdieloch medzi pohlaviami je dôležité byť úctivý a otvorený. Dúfame, že tento článok vniesol trochu svetla do krásy bisexuality a rozdielov medzi pohlaviami.

Viac informácií o bisexualite nájdete na Wikipedia.com a reddit.com .

FAQ

  • Čo je bisexualita?
  • Bisexualita je sexuálna orientácia, ktorá je často nepochopená a nesprávne prezentovaná. Ide o komplexnú identitu, ktorá je často vnímaná ako „sivá zóna“ medzi heterosexualitou a homosexualitou. Bisexuálnych ľudí priťahujú muži aj ženy, ale miera príťažlivosti sa môže líšiť.
  • Čo považujú bisexuálne ženy na každom pohlaví za atraktívne?
  • Bisexuálne ženy považujú na každom pohlaví veľa vecí za príťažlivých. Muži považujú za príťažlivých kvôli ich sile a sebavedomiu a ženy považujú za atraktívne kvôli ich jemnosti a zraniteľnosti. Tiež považujú fyzické, emocionálne a duševné rozdiely medzi mužmi a ženami za atraktívne, sexy a horúce.