14 znakov, ktoré myslíte srdcom, nie hlavou

Obsah

Stáva sa vám často, že sa rozhodujete skôr na základe emócií ako logiky? Tu je 14 znakov, o ktorých premýšľate srdcom, nie hlavou.

Stáva sa vám často, že sa rozhodujete skôr na základe emócií ako logiky? Môže byť ťažké zistiť, kedy premýšľate srdcom a nie hlavou. Tu je 14 znakov, o ktorých premýšľate srdcom, nie hlavou.

1. Riadite sa svojím inštinktom

Keď sa rozhodujete, často sa pristihnete, že nasledujete svoje inštinkty? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Vaše inštinkty sú založené na vašich emóciách, nie na logike. Ak teda sledujete svoje črevo, pravdepodobne sa rozhodujete na základe svojich emócií.

2. Rozhodujete sa rýchlo

Robíte rozhodnutia rýchlo, bez toho, aby ste si našli čas na ich premyslenie? Toto je ďalší znak toho, že premýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nevenujete si čas, aby ste si ich premysleli.

3. Neberiete do úvahy dôsledky

Rozhodujete sa často bez toho, aby ste zvážili dôsledky? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu možných dôsledkov svojich rozhodnutí. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nevenujete čas zvažovaniu dôsledkov.

4. Sleduješ svoje emócie

Často sa pristihnete, že sa riadite svojimi emóciami a nie logikou? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nevenujete si čas, aby ste si ich premysleli.

5. Nepočúvaš rozum

Stáva sa vám často, že ignorujete rady a nepočúvate rozum? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nevenujete čas počúvaniu rozumu.

6. Nevážite klady a zápory

Rozhodujete sa často bez zváženia pre a proti? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nevenujete si čas na zváženie pre a proti.

7. Nezvažujete iné perspektívy

Rozhodujete sa často bez toho, aby ste zvážili iné perspektívy? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nevenujete čas zvažovaniu iných perspektív.

8. Neberiete si čas na rozmyslenie

Rozhodujete sa často bez toho, aby ste si našli čas na rozmyslenie? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nenachádzate čas na premýšľanie.

9. Nehľadáte radu

Rozhodujete sa často bez toho, aby ste si nechali poradiť od iných? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nehľadáte si čas na radu.

10. Neuvažujete o dlhodobých účinkoch

Rozhodujete sa často bez zohľadnenia dlhodobých účinkov? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nevenujete si čas na zváženie dlhodobých účinkov.

11. Neberiete si čas na analýzu

Rozhodujete sa často bez toho, aby ste si našli čas na analýzu situácie? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nevenujete si čas na analýzu situácie.

12. Neuvažujete o alternatívach

Rozhodujete sa často bez toho, aby ste zvážili alternatívy? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nevenujete čas zvažovaniu alternatív.

13. Netrávite čas skúmaním

Robíte často rozhodnutia bez toho, aby ste si našli čas na preskúmanie problému? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nevenujete čas skúmaniu problému.

14. Nevenujete si čas na zváženie všetkých faktov

Rozhodujete sa často bez toho, aby ste si našli čas na zváženie všetkých faktov? Je to znak toho, že rozmýšľate srdcom, nie hlavou. Keď sa rozhodujete na základe logiky, venujte čas zváženiu všetkých faktov a zváženiu pre a proti. Ale keď sa rozhodujete na základe svojich emócií, nevenujete si čas na zváženie všetkých faktov.

FAQ

  • Aké sú znaky toho, že myslím srdcom, nie hlavou?
    Známky toho, že premýšľate srdcom, nie hlavou, zahŕňajú nasledovanie inštinktov, rýchle rozhodovanie, nezohľadňovanie dôsledkov, nesledovanie emócií, nepočúvanie rozumu, nezvažovanie pre a proti, nezohľadňovanie iných uhlov pohľadu, venovať čas úvahám, nehľadať radu, nezohľadňovať dlhodobé účinky, nevenovať čas analýze, nezvažovať alternatívy a venovať sa výskumu.
  • Aký je rozdiel medzi myslením srdcom a myslením hlavou?
    Myslieť srdcom znamená robiť rozhodnutia na základe emócií, zatiaľ čo myslenie hlavou znamená robiť rozhodnutia založené na logike. Keď premýšľate hlavou, doprajte si čas na zváženie všetkých faktov a zváženie pre a proti. Ale keď premýšľate srdcom, nemáte čas na premýšľanie.