11 nepríjemných príznakov, s ktorými máte čo do činenia so záludnou ženskou narcisistkou

Obsah

11 znakov záludnej ženskej narcisistky Máte dočinenia so záludnou ženskou narcisistkou? Naučte sa 11 znakov, na ktoré si treba dávať pozor a ako sa chrániť pred ich manipuláciou. záludná narcistka, znaky narcistu, manipulácia, chráňte sa

Narcizmus je porucha osobnosti, ktorá môže mať zničujúci dopad na ľudí okolo nich. Ženské narcisistky sú obzvlášť nebezpečné, pretože môžu byť manipulatívne a vypočítavé, čo sťažuje ich identifikáciu. Tu je 11 znakov, že máte dočinenia so záludnou narciskou.

1. Sú očarujúce a manipulatívne

Ženské narcisy sú často veľmi šarmantné a manipulatívne. Využívajú svoj šarm, aby dostali to, čo chcú, a manipulujú s ľuďmi, aby plnili ich príkazy. Môžu tiež využiť svoj šarm, aby vyzerali lepšie, než v skutočnosti sú. Môžu byť veľmi presvedčivé a je pre nich ťažké povedať, či sú pravé alebo nie.

2. Sú sebestrední

Ženy narcisy sú často veľmi sebecké. Môžu sa sústrediť na svoje vlastné potreby a túžby a neberú do úvahy potreby a túžby iných. Môžu byť tiež veľmi nároční a očakávajú, že ostatní budú uspokojovať ich potreby.

3. Ovládajú

Ženy narcisy sú často veľmi kontrolné. Môžu sa snažiť ovládať ľudí okolo seba a svoje prostredie. Môžu tiež veľmi ovládať svoje vlastné emócie a pokúšať sa manipulovať s emóciami iných.

4. Sú žiarliví a majetní

Ženy narcisy sú často veľmi žiarlivé a majetnícke. Môžu žiarliť na úspech alebo vzťahy iných ľudí a snažiť sa ich ovládať. Môžu byť majetnícke aj voči svojim vlastným vzťahom a snažiť sa ich ovládať.

5. Sú nespoľahliví

Narcisistky sú často veľmi nespoľahlivé. Môžu sľúbiť, že nedodržia alebo meškajú na schôdzky. Môžu byť tiež nespoľahliví vo svojich vzťahoch a nedodržiavajú svoje záväzky.

6. Sú kritickí a posudzujúci

Ženy narcisy sú často veľmi kritické a odsudzujúce. Môžu rýchlo kritizovať a súdiť druhých a neberú do úvahy ich pocity alebo názory. Môžu byť tiež veľmi kritickí voči sebe a mať na seba negatívny pohľad.

7. Sú manipulatívni

Ženy narcisy sú často veľmi manipulatívne. Môžu používať manipuláciu, aby získali to, čo chcú, alebo aby ovládli ľudí okolo seba. Môžu byť tiež veľmi manipulatívni vo svojich vzťahoch a snažia sa svojich partnerov ovládať.

8. Sú neemocionálne

Ženy narcisy sú často veľmi neemocionálne. Nemusia prejavovať žiadne emócie alebo empatiu voči ostatným a môžu byť veľmi chladní a vzdialení. Môžu byť tiež veľmi neemocionálne vo svojich vzťahoch a neprejavujú žiadnu náklonnosť ani lásku.

9. Sú samoobslužné

Ženy narcisy sú často veľmi sebaisté. Môžu sa sústrediť na svoje vlastné potreby a túžby a neberú do úvahy potreby a túžby iných. Môžu byť tiež veľmi nároční a očakávajú, že ostatní budú uspokojovať ich potreby.

10. Sú nekompromisní

Ženy narcisy sú často veľmi nekompromisné. Môžu byť neochotní robiť kompromisy alebo vyjednávať a môžu byť veľmi tvrdohlaví. Môžu byť tiež neochotní priznať, keď sa mýlia, a môžu byť veľmi defenzívni.

11. Sú neúprosní

Ženy narcisy sú často veľmi nemilosrdné. Môžu byť neochotní odpustiť alebo zabudnúť a môžu dlho prechovávať zášť. Môžu byť tiež neochotní prijať zodpovednosť za svoje činy a môžu za svoje chyby obviňovať iných.

Stretnutie so ženou narciskou môže byť ťažká a vyčerpávajúca skúsenosť. Je dôležité poznať znamenia a chrániť sa pred ich manipuláciou. Ak si myslíte, že máte do činenia s narcisom, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.

FAQ

  • Aké sú znaky ženského narcistu?
    Medzi znaky ženskej narcistky patrí očarujúca a manipulatívna, sebestredná, ovládajúca, žiarlivá a majetnícka, nespoľahlivá, kritická a odsudzujúca, manipulatívna, neemocionálna, sebazaujatá, nekompromisná a neodpúšťajúca.
  • Ako sa môžem chrániť pred narcisom?
    Dôležité je uvedomiť si znaky ženského narcisa a chrániť sa pred ich manipuláciou. Je tiež dôležité stanoviť si hranice a nedovoliť im, aby vás ovládali. Ak si myslíte, že máte do činenia s narcisom, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.
  • Kde nájdem viac informácií o ženskom narcizme?
    Viac informácií o ženskom narcizme nájdete na Wikipedia a Reddit . Ďalšie informácie môžete nájsť aj od odborníkov na duševné zdravie a podporných skupín.